Våra projekt

Hydralisk spräckning 350m3 berg för en ny lastkaj södersjukhuset

Sprängning för breddning av väg Textilia Rimbo

Sprängning 3000m3 för ny förskola Näckrosen